Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

20. UPEVNENIESkelety kŕmidiel prilepíme k základniam. Riadime sa pri tom obrysovými líniami, ktoré sme si pripravili už na začiatku práce. foto: Marcela Gigelová