Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

17. SPÁJANIEBočné dielce zlepíme a sklincujeme do dvojíc v tvare písmena L. Snažíme sa pritom zaistiť, aby boli zostavy bezchybne pravouhlé. foto: Marcela Gigelová