Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

16. DOKONČENIERovnaké lemovky umiestnime aj na vrchnú stranu dielcov. Tie budú spevňovať dielce a vytvárať širšiu plochu na osadenie striešok. foto: Marcela Gigelová