Back to the article Ozdobné vtáčie kŕmidlo lacno a pekne 1 / 43

15. UPEVNENIELemovky celoplošne lepíme a namiesto zvierkovania ich klincujeme na rubovú stranu tak, aby boli zlícované s pravou stranou dielcov. foto: Marcela Gigelová