Back to the article Osvetlenie v záhrade 1 / 10

4. Po ukončení inštalácie vždy zabezpečte pre prípad výmeny komponentov dostupnosť a prístupnosť káblov a káblových spojov. Z tohto dôvodu sa káble a ich spoje nesmú ukladať priamo do betónu, malty alebo iných spojovacích materiálov, bez toho, aby sa pritom použil prístupný trubkový systém vo forme káblových kanálov. foto Semmelrock