Back to the article Osvetlenie v záhrade 1 / 10

2.Podložie pod Neónovým LED pásom vyplniť štrkom tak, aby vrch Neónového LED pásu lícoval s hornou plochou dlažbovej tvarovky. foto Semmelrock