Back to the article Nenáročný detský domček do záhrady 6 / 19
Zdroj: Robo Hošták

Umiestnenie predného rámu. Na predný rám upevnite dočasné nohy domčeka z laty, ktorú ste použili pri vymeriavaní v kroku 4. Pomôžu vám pri spájaní oboch rámov bočnými lištami a upevňovaní nôh domčeka.

Umiestnenie predného rámu. Na predný rám upevnite dočasné nohy domčeka z laty, ktorú ste použili pri vymeriavaní v kroku 4. Pomôžu vám pri spájaní oboch rámov bočnými lištami a upevňovaní nôh domčeka.