Back to the article Nenáročný detský domček do záhrady 5 / 19
Zdroj: Robo Hošták

Zameranie predného rámu. Pomocou ľubovoľnej laty zmerajte vzdialenosť umiestnenia predného rámu od zadného rámu a pomocou druhej latky zasa jeho výšku tak, aby boli obe spodné lišty rámov v jednej rovine.

Zameranie predného rámu. Pomocou ľubovoľnej laty zmerajte vzdialenosť umiestnenia predného rámu od zadného rámu a pomocou druhej latky zasa jeho výšku tak, aby boli obe spodné lišty rámov v jednej rovine.