Back to the article Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne 23 / 23

23. VRCHNÁ OMIETKAVrchné omietky sa obyčajne leštia, hladia, škrabú a inak zušľachťujú. Táto práca vyžaduje skúsenosť i grif, inak je omietka hrboľatá a fľakatá. Foto: baltkama.lt