Back to the article Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne 1 / 23

21. OCHRANA PÁSKOUKamenné obklady dôkladne chránime páskami. Používané omietky či lepidlá môžu (neraz sa to už stalo!) rozleptať či inak nevratne poškodiť kamene. Foto: baltkama.lt