Back to the article Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne 14 / 23

14. BOČNÉ STENYNajneskôr v tejto etape treba vložku vyskúšať na tri a viac cyklov kúrenia, aby sa mohli prejaviť prípadné chyby výrobku, ktoré možno následne reklamovať. Foto: baltkama.lt