Back to the article Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne 12 / 23

12. REGULAČNÁ KLAPKAV mäkkej stene je lepšie použiť kovové lôžko, lebo sa v nej môže vydrať dierka. Ako lôžko použijeme napr. kúsok kovovej rúrky. Lôžko sa samostatne nepredáva. Foto: baltkama.lt