Back to the article Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne 1 / 23

8. SPÁJANIE DOSIEKTepelnoizolačné dosky spájame lepením a skrutkovaním. Keďže materiál je pomerne mäkký, skrutky treba dotiahnuť s citom, aby sa z dosiek nevytrhli. Foto: baltkama.lt