Back to the article Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne 1 / 23

7. PODSTAVEC VLOŽKYVložka na nespojených stienkach z penových plynosilikátových tvaroviek nemusí byť stabilná. Použijeme pevný kovový stojan alebo podmurovku zo šamotiek. Foto: baltkama.lt