Back to the article Montáž teplovzdušného kozuba svojpomocne 1 / 23

2. OPRACOVANIEPracujeme s bežným stolárskym náradím. Pozor, dosky pôsobia výrazne abrazívne a ostré náradia rýchlo otupia až znehodnotia. Foto: baltkama.lt