Back to the article Malý kamenný domček do každého počasia 1 / 13

1. MUROVANIEBolo naozajstnou výzvou trpezlivosti, a to pre nízku frakciu kameniva. Na murovanie takýchto múrov je ideálne kamenivo s hranou 20 – 40 cm. Foto: Elena Kučerová