Back to the article Malý kamenný domček do každého počasia 1 / 13

9. VYŠKÁROVANIEObklad kozuba je zo štiepaného vápenca. Na lepenie je najlepšie použiť peciarske lepidlo a peciarsku škárovaciu hmotu. Foto: Elena Kučerová