Back to the article Malý kamenný domček do každého počasia 1 / 13

8. KOZUBJe vymurovaný zo šamotových tehál tak, že priamo na ňom stojí aj nevyvložkovaný komín (predpisy to v občasne obývaných stavbách pripúšťajú). Foto: Elena Kučerová