Back to the article Malá záhradná pergola za jediný víkend 1 / 43

33. UPEVŇOVANIEPrvú polovicu latiek nabíjame priamo na montážny polrám. I tu si pri dodržaní rozstupov pomáhame šablónou, ktorú prikladáme do medzier. foto: Milan Gigel