Back to the article Malá záhradná pergola za jediný víkend 1 / 43

3. LÍNIEOsové línie si vyznačíme na zemi pomocou murárskej šnúry. Keďže je pružná, ľahko dosiahneme jej napnutie na načrtnutie presných čiar. foto: Milan Gigel