Back to the article Malá záhradná pergola za jediný víkend 1 / 43

31. POLRÁMYZ hranolčekov si vyrobíme montážne polrámy, ktoré sa stanú nosičom výplňovej treláže. Klincovačkou ich kotvíme až do pohľadovej výšky. foto: Milan Gigel