Back to the article Lacný oporný múr do záhrady
Zdroj: www.green-bags.sk

Na zvyšku skalky sú vysadené suchomilné rastliny a rozchodníky v medzerách medzi kameňmi.