Back to the article Lacný oporný múr do záhrady
Zdroj: www.green-bags.sk

V poslednom rade môžeme každý alebo každý druhý vak ukladať priečne na smer múru. Posledný násyp sme upravili na prírodnú skalku.