Back to the article Lacný oporný múr do záhrady
Zdroj: www.green-bags.sk

Šírku a počet terás prispôsobujeme svojim požiadavkám a terénu. Sklon terasy môže byť najviac 87°.