Back to the article Lacný oporný múr do záhrady
Zdroj: www.green-bags.sk

Po každom treťom rade opakujeme postup – dosypať násyp, zhutniť ho, položiť geomrežu a na ňu spojky.