Back to the article Kozub, gril, pec a udiareň v jednom! 1 / 24

Strecha drží na jednoduchom drevenom rošte tvorenom dvomi krokvami, strešnými latami a vyrezávanou pohľadovou spodnou latou. Foto Stanislav Botur