Back to the article Kozub, gril, pec a udiareň v jednom! 1 / 24

Pec pod udiarňou má ťahy prispôsobené tak, že dym spolu s teplom prúdi do prednej časti stavby, potom ponad pec do udiarne. Foto Miro Pochyba