Back to the article Kozub, gril, pec a udiareň v jednom! 1 / 24

Pekáč bežne „parkuje“ na bočnej stene kozuba. Jednoducho ho vložíme do presne zhotovených výrezov v držiaku príslušenstva. Foto Stanislav Botur