Back to the article Kozub a pec na pizzu v altánku 21 / 35

21. KOMÍNDymovod z pece prepojíme s komínom spojovacím kusom. Spojovací kus komína musí byť kvalitný, lebo spaliny Z pece presahujú 250 °C. Môže prechádzať celým komínom. foto: Richard Bielek