Späť na článok Kozub a pec na pizzu v altánku 2 / 35

2. SIEŤNa kamene uložíme oceľovú sieť s priemerom aspoň 6 mm, s okami max. 100 × 100 mm. V mieste spojov sa sieť musí prekrývať. Zadnú stenu odizolujeme asfaltovými pásmi alebo lepenkou. foto: Richard Bielek