Back to the article Garážová brána vlastnej výroby 1 / 9

Drevená výplň – stužujúci pás dreveného obkladu (tatranský profil) z pásoviny – skrutky a matice foto: Ing. Miroslav Drnec