Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 34 / 39

3. LEPENIE INa hranu užšej latky nanesieme súvislú vrstvu lepidla. Malo by byť odolné proti pôsobeniu vody a poveternosti, aby sa spoj neuvoľnil. Foto: Milan Gigel