Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 33 / 39

2. ROZMIETANIERez pri rozmietaní nevedieme stredom, ale posunieme ho mimo stredovej osi o hrúbku použitého materiálu. Iba tak dosiahneme po spojení súmernosť. Foto: Milan Gigel