Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 7 / 39

15. ZAUHLENIEPri osádzaní prvej latky dna kvetináč dôsledne zauhlíme. Nie je nezvyčajné, ak zistíme malú odchýlku. Pnutie nám pri korekcii spoje nepoškodí. Foto: Milan Gigel