Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 6 / 39

14. DNONakrátime si latky na výplň dna. I v tomto prípade počítame s kompenzačnými škárami, aby mohlo drevo pri zmene vlhkosti pracovať. Foto: Milan Gigel