Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 4 / 39

12. HRANOLČEKY IZ hranolčekov s malým prierezom si napílime podperky. Vytvoria nám nosnú plôšku, na ktorú neskôr umiestnime dno kvetináča. Foto: Milan Gigel