Back to the article Drevený kvetináč aj na ťahavky 3 / 39

11. ZAMERANIEZmeriame si vnútorný rozmer bočníc a odpočítame od neho 15 mm dĺžky. Potrebujeme vytvoriť rezervu na vlhkostnú rozťažnosť a zosychanie. Foto: Milan Gigel