Back to the article Ako zastrešiť terasu s pergolou? 1 / 20

Ochranný a odkvapový profil na rezanej hrane platne vybavenej páskou. Hrany profilu pred nasunutím zrazíme pilníkom. foto Stanislav Botur