Back to the article Ako zastrešiť terasu s pergolou? 1 / 20

Pri montáži sme začali od stredu a postupovali sme ku krajom krokvy tak, aby sme menšie krajné kusy montovali ako posledné. foto Stanislav Botur