Back to the article Ako zastrešiť terasu s pergolou? 1 / 20

Bočný okraj každej platne musí ležať v polovici krokvy. Na to musíme myslieť už pri navrhovaní zastrešenia a rozmiestnenia krokiev. foto Stanislav Botur