Back to the article Ako zastrešiť terasu s pergolou? 1 / 20

Dosky postupne ukladáme na krokvy. Kým nie je isté, že všetky rozmery a línie zodpovedajú našim požiadavkám, nepripevňujeme ich. foto Stanislav Botur