Back to the article Ako zastrešiť terasu s pergolou? 1 / 20

Ak chceme prácu urobiť presne, rozmery platní neprenášame metrom, ale priamo z miesta uloženia. Musíme ich teda viackrát prenášať. foto Stanislav Botur