Back to the article Ako zastrešiť terasu s pergolou? 1 / 20

Ako prvé bolo treba v dielni zhotoviť krokvy z profilov 100 × 50 mm. Na tie sa pribíjajú gumové podkladové pásy. foto Stanislav Botur