Back to the article Ako si z konárov vyrobíte pevnú lavičku 1 / 28

15. PRIVÄZOVANIEKonzoly priväzujeme do zárezov tak, aby nahor smerovali zarezanou plochou. Povrázok ovíjame opakovane do kríža, uzly doťahujeme slučkou. foto: Milan Gigel