Back to the article Ako si z konárov vyrobíte pevnú lavičku 1 / 28

10. OSADENIENohy zatlačíme do mäkkej lesnej zeme, a ak je to nutné, môžeme ich aj pritĺcť kameňom, sekerkou alebo kladivom, ak ich máme so sebou. foto: Milan Gigel