Back to the article Ako si vyrobiť záhradný kompostér 1 / 10

DREVENÉ KOLÍKY Drevené kolíky si nasucho poukladáme na ležiace stojky a vymeriame si ich vzdialenosti tak, aby boli v pravidelných rozstupoch. foto František Laššák