Back to the article Ako si urobiť solárnu sušičku na bylinky, ovocie a hríby 1 / 10

6. Sušiace rošty sme zostrojili z oceľovej stavebnej siete (zakúpenej v železiarstve). Kedysi bolo dostať drôtené sieťky proti hmyzu, tie by boli vhodné, ale v súčasnosti sú už iba umelohmotné, čo sme opäť vylúčili z dôvodu uvoľňovania chemických jedov.  zdroj: Hanka Sekulová z Prírodných jedlých záhrad