Back to the article Ako postaviť múr z plotových tvaroviek 1 / 11

Stĺpové tvarovky osádzame zároveň s murovacími prvkami do maltového lôžka. Prevlečieme ich cez oceľovú výstuž osadenú do základov. Foto Semmelrock