Back to the article Ako postaviť kozub do hotového altánku? 1 / 32

Po stvrdnutí malty (2 – 3 dni) možno vytiahnuť z klenieb polystyrénové šablóny. Dokončená je pravá časť a pred dokončením je stredová časť. foto Karel Kroček