Back to the article Výroba peelingového mydla 6 / 9

5. PRAVÍTKO Aby sme zachovali pravouhlé hrany, môžeme si pri krájaní pomôcť trojuholníkovým pravítkom. foto a realizácia: Mgr. art. Jana Ardanová